PROFIL KEPANITERAAN

Nama  :  ANNA ESTHER PANGALILA, S.H., M.H.
NIP : 19700815 200112 2 003
Pangkat/Gol. Ruang     : Pembina (IV/a)
Jabatan : Panitera                                                                  

 

Nama  : KARTINI RINY ALI, S.H.
NIP : 197904212009042003
Pangkat/Gol. Ruang     : Penata Tk. I (III/d)
Jabatan : Panitera Muda Perdata                                          

 

Nama  : ASTRIANI VAN BONE, S.H., M.H.
NIP : 19830417 201101 2 014
Pangkat/Gol. Ruang     : Penata Tk. I (III/d)
Jabatan : Panitera Muda Pidana                                            

 

Nama  : ADRIE ALFIANUS ADILANG, S.Kom, SH
NIP : 19870808 201101 1 006
Pangkat/Gol. Ruang     : Penata Tk. I (III/d)
Jabatan : Panitera Muda Hukum                                            

 

Nama  :  CHERRIS MELKY SIMON TODAR, S.H.
NIP :  19810926 200502 1 003
Pangkat/Gol. Ruang     :  Penata Muda (III/a)
Jabatan :  Panitera Pengganti                                                

 

Nama  :  YULIETA DEBORA EUNIKE MUNAISECHE, S.E.S.H.
NIP : 19830728 200912 2 007
Pangkat/Gol. Ruang     :  Penata Tk. I (III/d)
Jabatan :  Panitera Pengganti                                                

 

Nama  : FRIKE ADELEYDA WATTIE, S.T., S.H.
NIP : 19860818 200912 2 005
Pangkat/Gol. Ruang    : Penata (III/c)
Jabatan : Panitera Pengganti                                                              

 

Nama  : TETY SUNDARI KYAI MARDJO, S.H.
NIP : 19831007 200805 2 001
Pangkat/Gol. Ruang    : Penata Tk. I (III/d)
Jabatan : Panitera Pengganti                                                              

 

Nama  : GRACE JANE RUMAWIR, S.H.
NIP : 19820514 201212 2 001
Pangkat/Gol. Ruang    : Penata (III/c)
Jabatan : Panitera Pengganti                                                              

 

Nama  : SERLEN ELISABETH PANEKENAN, S.H.
NIP : 19860923 200904 2 006
Pangkat/Gol. Ruang    : Penata Muda Tk. I (III/b)
Jabatan : Juru Sita                                                                   

 

Nama  : MUHAMMAD RYO ARYAPUTRA ISKANDAR, S.H.
NIP : 20010418 202405 1 001
Pangkat/Gol. Ruang     : Penata Muda (III/a)
Jabatan : Klerek - Analis Perkara Peradilan                                            

 

Nama  : TREE EBTA ELISA HUTAHAEAN, A.Md.A.P.S.
NIP : 19960522 202203 2 008
Pangkat/Gol. Ruang     : Pengatur (II/c)
Jabatan : Pengelola Perkara                                 

Share